1. PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN

Phiếu thông tin tư vấn marketing2.BÁO GIÁ GIẢI PHÁP CHUẨN HÓA MARKETING

Xác định định hướng kinh doanh

Tối ưu sản phẩm, thị trường, định vị sản phẩm trên thị trường

40,000,000 đ

Đặc biệt giảm 40% tới hết 31/12/2020

Còn 24,000,000 đ

Điều nghiên thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích thị trường
 • Nhu cầu thị trường
 • Phân tích cầu thị trường
Chân dung Khách Hàng
 • Chân dung khách hàng mục tiêu
 • Xác định chân dung khách hàng trên đa kênh.
 • Hành vi khách hàng
Phân tích SWOT
 • Xác định Điểm mạnh
 • Xác định Điểm yếu
 • Xác định Cơ hội
 • Xác định Thách thức

Từ đó đưa ra chiến lược tiếp cận đạt hiệu quả cho doanh nghiệp

Phân Khúc Thị Trường

Tư vấn giải pháp chọn thị trường phù hợp, phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp

Tối ưu Marketing Gốc
 • Tối ưu marketing từ sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu, phù hợp với thị trường.
 • Tối ưu sản phẩm dịch vụ bao gồm giá trị vật chất và tinh thần giúp cho người có nhu cầu thỏa mãn
Xây dựng hệ giá trị cốt lõi

Xây dựng hệ giá trị cốt lõi từ sản phẩm phẩm dịch vụ. Tạo ra giá trị bằng vật chất và tinh thần giúp khách hàng.

 • Xác định tầm nhìn
 • Xác định Sứ mệnh
Định vị sản phẩm trên thị trường

Xây dựng phương án định vị sản phẩm với thị trường mục tiêu.
Tạo ra định vị thương hiệu với khách hàng mục tiêu:

 • Phù hợp với năng lực doanh nghiệp
 • Phù hợp khách hàng mục tiêu
 • Không trùng với đối thủ cạnh tranh
Hướng dẫn chuẩn hóa nhận diện ngũ giác quan và ý giác

Tư vấn chuẩn hóa toàn bộ hệ thông nhận diện thông qua Ngũ Giác Quan và Ý Giác.

Đăng ký
Điều nghiên thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích thị trường
 • Nhu cầu thị trường
 • Phân tích cầu thị trường
Chân dung Khách Hàng
 • Chân dung khách hàng mục tiêu
 • Xác định chân dung khách hàng trên đa kênh.
 • Hành vi khách hàng
Phân tích SWOT
 • Xác định Điểm mạnh
 • Xác định Điểm yếu
 • Xác định Cơ hội
 • Xác định Thách thức

Từ đó đưa ra chiến lược tiếp cận đạt hiệu quả cho doanh nghiệp

Phân Khúc Thị Trường

Tư vấn giải pháp chọn thị trường phù hợp, phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp

Tối ưu Marketing Gốc
 • Tối ưu marketing từ sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu, phù hợp với thị trường.
 • Tối ưu sản phẩm dịch vụ bao gồm giá trị vật chất và tinh thần giúp cho người có nhu cầu thỏa mãn
Xây dựng hệ giá trị cốt lõi

Xây dựng hệ giá trị cốt lõi từ sản phẩm phẩm dịch vụ. Tạo ra giá trị bằng vật chất và tinh thần giúp khách hàng.

 • Xác định tầm nhìn
 • Xác định Sứ mệnh
Định vị sản phẩm trên thị trường

Xây dựng phương án định vị sản phẩm với thị trường mục tiêu.
Tạo ra định vị thương hiệu với khách hàng mục tiêu:

 • Phù hợp với năng lực doanh nghiệp
 • Phù hợp khách hàng mục tiêu
 • Không trùng với đối thủ cạnh tranh
Hướng dẫn chuẩn hóa nhận diện ngũ giác quan và ý giác

Tư vấn chuẩn hóa toàn bộ hệ thông nhận diện thông qua Ngũ Giác Quan và Ý Giác.

Xây dựng chuẩn hóa thông qua ngũ giác quan và ý giác

Thực hiện Đồng bộ và quy chuẩn bộ nhận diện bao gồm:

 • Tên sản phẩm thương hiệu
 • Logo, biểu tượng sản phẩm
 • Slogan, thông điệp sứ mệnh doanh nghiệp
 • Bộ nhận diện hình ảnh: Biển bảng, bộ nhận diện văn phòng, banner quảng cáo.
 • Giao diện website, nhận diện của hàng, quầy kệ, đồng phục.
 •  01 Phim giới thiệu về doanh nghiệp.
 • 01 TVC quảng cáo.
 • Hướng dẫn chuẩn hóa định vị thông qua các giác quan khác ( tùy theo từng nhóm sản phẩm mà Marketing Gốc tư vấn )
Đăng ký
Điều nghiên thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích thị trường
 • Nhu cầu thị trường
 • Phân tích cầu thị trường
Chân dung Khách Hàng
 • Chân dung khách hàng mục tiêu
 • Xác định chân dung khách hàng trên đa kênh.
 • Hành vi khách hàng
Phân tích SWOT
 • Xác định Điểm mạnh
 • Xác định Điểm yếu
 • Xác định Cơ hội
 • Xác định Thách thức

Từ đó đưa ra chiến lược tiếp cận đạt hiệu quả cho doanh nghiệp

Phân Khúc Thị Trường

Tư vấn giải pháp chọn thị trường phù hợp, phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp

Tối ưu Marketing Gốc
 • Tối ưu marketing từ sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu, phù hợp với thị trường.
 • Tối ưu sản phẩm dịch vụ bao gồm giá trị vật chất và tinh thần giúp cho người có nhu cầu thỏa mãn
Xây dựng hệ giá trị cốt lõi

Xây dựng hệ giá trị cốt lõi từ sản phẩm phẩm dịch vụ. Tạo ra giá trị bằng vật chất và tinh thần giúp khách hàng.

 • Xác định tầm nhìn
 • Xác định Sứ mệnh
Định vị sản phẩm trên thị trường

Xây dựng phương án định vị sản phẩm với thị trường mục tiêu.
Tạo ra định vị thương hiệu với khách hàng mục tiêu:

 • Phù hợp với năng lực doanh nghiệp
 • Phù hợp khách hàng mục tiêu
 • Không trùng với đối thủ cạnh tranh
Hướng dẫn chuẩn hóa nhận diện ngũ giác quan và ý giác

Tư vấn chuẩn hóa toàn bộ hệ thông nhận diện thông qua Ngũ Giác Quan và Ý Giác.

Xây dựng chuẩn hóa thông qua ngũ giác quan và ý giác

Thực hiện Đồng bộ và quy chuẩn bộ nhận diện bao gồm:

 • Tên sản phẩm thương hiệu
 • Logo, biểu tượng sản phẩm
 • Slogan, thông điệp sứ mệnh doanh nghiệp
 • Bộ nhận diện hình ảnh: Biển bảng, bộ nhận diện văn phòng, banner quảng cáo.
 • Giao diện website, nhận diện của hàng, quầy kệ, đồng phục.
 •  01 Phim giới thiệu về doanh nghiệp.
 • 01 TVC quảng cáo.
 • Hướng dẫn chuẩn hóa định vị thông qua các giác quan khác ( tùy theo từng nhóm sản phẩm mà Marketing Gốc tư vấn )
Xây dựng chiến lược tiếp cận
 • Xây dựng thông điệp tiếp cận
 • Tư vấn ngân sách thực hiện
 • Tư vấn KOL ( nếu có )
 • Xây dựng nội dung Media thực hiện bao gồm: hình ảnh quảng cáo đa kênh: digital, quảng cáo ngoài trời, xe bus, quầy kệ, catalogue, audio quảng cáo, TVC Quảng cáo.
 • Xây dựng hoạt động quan hệ công chúng, sự kiện, KOL chiến dịch.
 • Xây dựng chiến lược quảng cáo trên các kênh: Truyền hình, Digital, frame LCD, Quảng cáo phương tiện vận chuyển
Đăng ký

3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN

Ứng dụng quy trình 10 bước lập chiến lược Marketing Gốc

Sơ đồ 10 bước lập chiến lược marketing gốc do ông Mago Vũ nghiên cứu và triển khai vào thực tiễn cho doanh nghiệp

Sơ đồ 10 bước lập chiến lược marketing gốc

(Sơ đồ nằm trong phương pháp Marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

10 BƯỚC LẬP CHIẾN LƯỢC MARKETING GỐC
 • Phương pháp Marketing Gốc tạo ra nhằm giúp doanh nghiệp đơn giản hóa trong hoạt động marketing trong doanh nghiệp
 • 10 bước lập chiến lược Marketing Gốc được xây dựng chi tiết rõ ràng cho mọi doanh nghiệp áp dụng.
 • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc chi tiết quy trình làm marketing xuất phát từ nhu cầu con người 
 • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc giúp nâng cao hiệu quả marketing giảm thiểu chi phí đem lại hiệu quả tối đa
 • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát tối ưu hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả
 • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc giúp doanh nghiệp thấu hiểu được nhu cầu khách hàng để từ đó đáp ứng nhằm thỏa mãn thông qua sản phẩm dịch vụ

4. TRIỂN KHAI THỰC THI MARKETING HIỆU QUẢ.

Doanh nghiệp lựa chọn 1 trong 3 hình thức để triển khai với Mago Marketing

5. HỢP TÁC TOÀN DIỆN SALE, MARKETING

Dành cho những doanh nghiệp hợp tác toàn diện cùng khai thác và phát triển riêng các nhãn hàng với Mago Marketing.

Hãy đăng ký đồng hành Mago Marketing

Nền tảng từ gốc, Gia tốc phát triển.

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện về marketing cho doanh nghiệp. Tối ưu hoạt động marketing từ gốc rễ, đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Hotline: 0971.2266.25